Makialam

Kung mayroon kang publikasyon o iba pang mapagkukunan na gusto mong ibahagi sa iba sa website na ito, mangyaring isumite ito at idaragdag namin ito sa aming library na available sa publiko.

Maging isang Volunteer Translator

Ang aming layunin ay palawakin ang kaalaman. Kung makakita ka ng mapagkukunan na makakatulong sa ibang wika, at mayroon kang mga kinakailangang multi-lingual na kasanayan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Humiling ng Tagapagsalita o Pagpapalabas ng Pelikula

Ang lahat ng aming mga pelikula ay magagamit nang libre sa aming YouTube Channel . Gayunpaman, minsan nakakatulong na magkaroon ng sesyon ng Q&A pagkatapos panoorin ang pelikula. Masaya kaming pumunta para magpakita ng pelikula, o para lang pag-usapan ang Condominial Sewerage.

nagsasalita

Ang Appropriate Sanitation Institute ay nangangailangan ng tulong sa pagkolekta, pag-aayos at pagsasalin ng materyal. Mayroon din kaming puwang para sa isang intern sa paggawa ng pelikula paminsan-minsan.

 

Kung interesado kang magsagawa ng Internship kasama ang mga Condominial practitioner sa Brazil o sa ibang lugar, i- drop sa amin ang isang linya at gagawin namin ang aming makakaya upang makonekta ka.